Willow, minimondi, cm100x80, 2017

Willow’s New Artwork: minimondi

Willow’s New Artwork: minimondi

Willow, minimondi, cm100x80, 2017
Willow, minimondi, cm100x80, 2017

WILLOW’S NEW ARTWORK

Willow, minimondi

2017

cm 100×80

smalto su tela