Willow

Willow New Artwork – TUTTI EROI

Willow New Artwork – TUTTI EROI

Willow
Willow, TUTTI EROI cm100x100 2015

NEW ARTWORK

Willow
TUTTI EROI

smalto su tela
cm100x100
2015